/header.jpg

SMS Technologie

SMS zprávy jsou posílány do Short Message Service Centre(SMSC), který zprávy ukládá a pokusí se jí odeslat adresátovi. Pokud je adresát nedostupný, pak SMSC počká se zprávou a zkusí jí poslat později. Některé SMSC také poskytují službu "předat a zapomenout". To znamená že pokud je adresát nedostupný, tak není zpráva doručena. Uživatel si také může nastavit, aby mu došla tzv. doručenka. Ta uživatele informuje o tom zda zpráva dorazila nebo ne.

Short message service

Technologickým Nástupcem SMS jsou zprávy MMS, které umožňují posílat i multimediální obsah.

Velikost zprávy SMS

SMS má 160 znaků. Tato velikost je výsledkem standardu GSM, který stanovuje, že pro text SMS je povoleno celkem 1120 bitů (tj. 140 bytů) na jednu SMS. Jako znaková sada se používá ASCII, která na kódování jednoho znaku používá 7 bitů. Pro znaky, které nejsou obsaženy ve standardu ASCII (například české znaky s diakritikou) se používá 16-bitové kódování UCS-2, v tom případě so do jedné SMS zprávy vejde pouze 70 znaků.

Moderní mobilní telefony podporují možnost dlouhých SMS zpráv, což je vlastně několik „normálních“ zpráv tvářící se jako jedna. Dlouhé SMS se můžou skládat z maximálně 6-8 krátkých SMS.

SMS v Česku

Krátké textové zprávy se využívají pro zasílání informací a vzájemnou komunikaci mezi uživateli mobilních sítí GSM. Telekomunikační operátor Český Telecom také podporuje zasílání SMS z pevné linky na mobilní telefon. Je rovněž možné zaslat SMS na pevnou linku. V takovém případě je SMS strojovým hlasem dvakrát přečtena, pokud má uživatel klasickou pevnou linku. Na nových, bezdrátových telefonech se SMS zobrazuje klasicky tak, jak jsme zvyklí z mobilního telefonu.